Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
MOD 12 Thiên Thai 622041659
Girl Vip Xinh 12 Thiên Thai 2400262
Sói trắng 12 Thiên Thai 2369786
Thiên Thần Sa Ngã 12 Thiên Thai 2349537
CHIPU 12 Thiên Thai 2317080
Khổng Minh 12 Thiên Thai 2210582
THANOS 12 Thiên Thai 2124340
LoHer 12 Thiên Thai 2068752
Nam Long 12 Thiên Thai 2035183
Lại Dũng 12 Thiên Thai 1793202